Trygg och säker asbestsanering i Uppsala län

Asbestprovtagning - Sanering - Rivning

Trygg och säker asbestsanering i Uppsala län

Asbestprovtagning - Sanering - Rivning

Inspektion och sanering av din fastighet

Ska du riva eller bygga om en äldre fastighet? Då kan du behöva inspektera om det finns asbest i byggnaden och kanske även göra en asbestsanering. Asbest användes som byggmaterial fram till 1979 och förbjöds 1982 men finns idag kvar i många äldre byggnader.

Vi utför säker och smidig asbestsanering i Uppsala med omnejd. Ta hjälp av certifierade och professionella yrkespersoner för din egen och andras säkerhet.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!


asbestsanering uppsala

Asbestprov innan sanering

Om man är osäker på om fastigheten som ska rivas eller renoveras innehåller asbest så är det bra att ta ett asbestprov. Provet tas innan man börjar bryta upp väggar och golv. Asbest är nämligen inte farligt så länge som det är helt och sitter på plats. Faran blir när asbesten går sönder och de små fibrerna börjar spridas i luften. Det finns en rad olika ställen som asbest kan finnas. Asbest kan gömma sig i till exempel kakelfogar, ventilationstrummor, fönsterkitt, kakelugnar, gammalt mattlim, fönsterbänkar, rörisoleringar, plastmattor och i garagetak. Genom att göra prov på olika ställen får du veta var någonstans det kan behöva saneras och var det är säkert att börja riva eller renovera.

Asbest är farligt för människor

Materialet asbest har använt länge inom byggbranschen. Detta eftersom det har många bra egenskaper när det kommer till bullerdämpning, värmeisolation, brandsäkerhet och slitstyrka. Det var dock först i slutet av 70-talet man förstod att asbest skapar ett särskilt damm när man hanterar det. Dammet hänger kvar i luften väldigt länge när det frigjorts. Asbestdammet fastnar i lungorna på de människor som vistas i närheten och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar och värsta fall cancer. Effekten av att andas in asbestdamm märks ibland inte förrän 20-40 år senare vilket är en av anledningarna till att det tagit så lång tid att förstå sambandet mellan lungsjukdomar och asbest.

Eftersom asbest ansågs som ett säkert och bra byggnadsmaterial under flera decennier så finns det i många byggnader i Sverige. Vid tiden då det förbjöds så räknade man med att man byggt in cirka 400 000 ton asbest i hus och fastigheter. Det mest kända asbestmaterialet är eternitplattor som förr användes som tak och ytbeklädnad på hus. Eternit innehåller ungefär 10% ren asbest.


asbestsanering uppsala

Rivning och asbestsanering

Vi har allt det som behövs för att kunna riva och sanera fastigheter och hus med asbest. Som privatperson ska man inte försöka sig på att sanera eller riva asbest då det kan vara mycket farligt för både en själv och ens omgivning. För att ett företag ska få riva och arbeta med asbest måste alla inblandade ha en adekvat och lämplig utbildning och giltiga certifikat. Rivningen eller asbestsaneringsarbetet ska också anmälas och registreras hos Arbetsmiljöverket. Asbest sprids lätt i luften och kan drabba människor i närområdet. Vi har den utrustning, expertis och de verktyg som behövs för att på ett säkert och smidigt sätt arbeta med asbestsanering.

Hantering av gammalt asbestmaterial

Som en seriös saneringsfirma tar vi ansvar från början till slut och åtar oss att sopsortera och ta hand om det farliga material och avfall som blir över när vi är färdiga med sanering- och rivningsarbetet. Vi har gedigen erfarenhet och utbildning vilket gör att vi kan hantera asbest på bästa sätt utan att det utgör någon större risk för oss eller våra kollegor.

Tyvärr får fortfarande många i byggbranschen skador då de jobbar i miljöer som inte är asbestprovade och sanerade. De som drabbas i störst utsträckning av asbestskador är elektriker, snickare, golvläggare, inredare, ventilationsmontörer och städare som många gånger börjar arbeta utan en aning om att byggnaden innehåller asbest. Var noga med att göra ett asbesttest innan du låter andra hantverkare arbeta med byggnaden. Vid ett positivt asbestprov utför vi en säker sanering innan någon annan kommer till skada.

Asbestanalys och sanering i Enköping och Västerås

Vi gör asbestprov, asbestanalys och asbestsanering i Uppsala, Enköping och Västerås med omnejd. Om du funderar på om ett hus eller byggnad innehåller asbest får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig med prov, analys och sanering så att du kan fortsätta arbetet med fastigheten utan att behöva ta några större säkerhetsrisker för dig själv eller andra hantverkare.

Vad är asbest?

Det är kristalliserade silikater, en typ av långfibriga mineraler som framförallt hittas i Nordamerika, Uralbergen och Sydafrika. Asbest har sedan 1920-talet använts inom bygg- och fordonsindustrin då det är smidigt, tåligt och isolerande mot värme, kyla och ljud. Det råder ett totalförbud mot asbest i Sverige sedan 1982 men man slutade bygga med det redan 1979. För att företag ska få arbeta med eller forska på asbest krävs speciella tillstånd. Asbest är fortfarande tillåtet i Ryssland, Kina och Indien.

När asbesten är fast och hel är den inte farlig, det är först när den bryts upp som dammet kan göra skada. Till exempel är inte eternitplattor farliga i sig men om det blir en spricka i en platta frigörs det skadliga asbestdammet. Just eternitplattor blir mycket sköra med åren och kan lätt gå sönder. Asbest kan skada lungor, hud och ögon. De minsta fibrerna kan fastna i lungrören och lungblåsorna.

Ta inga chanser med asbestsanering utan låt professionella yrkespersoner göra jobbet!

Få offert på asbestsanering!