Rivningsfirma

Rivning i Uppsala, Västerås och Enköping

Vi tar oss an alla typer av rivningsuppdrag, både hela byggnader och delar av hus såsom badrum och kök. Vår rivningsfirma tar ansvar hela vägen och ser till att avfallet sorteras och återvinns i största möjliga mån. Att riva på ett säkert sätt så att det inte skadar människor eller byggnader kräver erfarenhet och utbildning vilket vi besitter.

Hör av dig till oss för små och stora rivningsuppdrag!

Dammfri rivning

När vi river ser vi till att hålla det så snyggt runt rivningsarbetet som det går. För allas skull håller vi nere buller och oljud. Om vi är inne i en byggnad förseglar vi dörröppningarna till andra rum så att dammet inte sprider sig till andra delar av fastigheten. För mindre typer av rivningar har vi utrustning som gör ett effektivt jobb utan att skada det som du vill ha kvar. Vi tar hand om avfallet som blir och lämnar över en ordentlig arbetsplats till de hantverkare och byggjobbare som kommer efter oss.

asbestsanering uppsala


Rivning av infrastruktur

Vi åtar oss större uppdrag som rivning av vägar och broar. När man gör den typen av rivningsjobb är det viktigt att man samarbetar med kommunen och har alla nödvändiga tillstånd och papper. Man måste vara noggrann och planera i förväg så att man har koll på ledningar med vatten, värme och elektricitet. Vi har lång erfarenhet av rivningsarbete i Uppsala, Enköping och Västerås med omnejd och vet vad som behövs för att göra ett säkert och bra jobb, oavsett hur stort eller litet det är.

Riva hus med asbest

Eftersom vi jobbar med asbestsanering har vi all den utrustning, expertis och rutin som behövs då man river hus eller byggnader med asbest. Vi kan hjälpa dig ta bort bort husfasader och tak gjorda av eternit på ett professionellt och riskfritt sätt. Asbest har använts som byggnadsmaterial sedan 20-talet. Om du är osäker på om byggnaden du ska riva innehåller asbest rekommenderar vi att du gör ett asbestprov och skickar det till analys. Behöver du hjälp med asbestanalys hjälper vi gärna till!

Beställ säker rivning!