Om oss

Ett tryggt val vid sanerings- och rivningsarbeten

Vi är en professionell sanerings- och rivningsfirma som är baserad i Uppsala, men som även utför uppdrag i Enköping, Västerås och trakterna runt omkring. Under de år som vi arbetat med sanering och rivning har vi samlat på oss mycket kunskap kring hur man på bästa sätt utför ett säkert jobb. Våra rutinerade arbetare utför rivning och sanering på ett smidigt och säkert sätt utan damm och stök. Vi kan erbjuda alla typer av rivningsjobb och asbestsanering. Kontakta oss idag via vårt formulär för en offert!

Miljöansvar vid riv- och saneringsuppdrag

Hos oss kan du lita på att avfallet hamnar där det ska. Vi tar noggrant hand om det skräp som blir när vi sanerat eller rivit klart och återvinner i största möjliga mån. Asbest ska tas om hand på ett särskilt sätt och vi ser till att det blir gjort enligt rådande branschregler. Vi vet vilka miljöfarliga ämnen som kan finnas i gamla byggnader och kan omhänderta, oskadliggöra och kassera dessa utefter deras specifika egenskaper.

asbestsanering uppsala

Säkerhet vid asbestsanering och rivningsjobb

Vi är måna om våra anställda, de är vårt företags största tillgång, därför ser vi till att ta alla försiktighetsåtgärder när det kommer till att säkerställa deras trygghet på arbetet. Utbildning är en stor del av det detta. För att få utföra asbestsanering i Sverige idag måste man kontinuerligt utbilda sig. Alla de som jobbar med det är medvetna om riskerna som kan finnas och kan hantera dem. Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete och försöker hela tiden bli bättre.

Asbest är mycket farligt för människor och kan orsaka stora skador på hud, i ögon och i lungor. Sedan 1982 råder det ett totalförbud på att bygga med asbest. Tyvärr hade man vid tiden då det förbjöds redan hunnit bygga in cirka 400000 ton asbest i hus runt om i Sverige. Vi gör vårt bästa för att sanera bort asbesten, ett hus i taget.

Har du några frågor kring vårt arbete eller vill beställa en offert får du gärna kontakta oss!

Begär offert för sanering- eller rivningsuppdrag!